YLEISET PALVELUEHDOT

Tätä verkkosivustoa ylläpitää Boccholie Design. Koko sivuston sisällä termit “me”, “me” ja “meidän” viittaavat Boccholie Designiin. Boccholie Design tarjoaa tämän verkkosivuston, joka sisältää kaikki tiedot, työkalut ja palvelut, jotka tällä sivustolla on saatavana sinulle, käyttäjälle, sillä ehdolla, että hyväksyt kaikki täällä mainitut ehdot, ehdot, käytännöt ja ilmoitukset.

Vierailemalla sivustollamme ja / tai ostamalla meiltä jotain, sitoudut “Palvelumme” ja sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja (“Palvelun ehdot”, “Ehdot”), mukaan lukien nämä lisäehdot ja ehdot ja käytännöt joihin tässä viitataan ja / tai on saatavana hyperlinkillä. Nämä palveluehdot koskevat kaikkia sivuston käyttäjiä, mukaan lukien rajoittamatta käyttäjät, jotka ovat sivukävijöitä, myyjiä, asiakkaita, kauppiaita ja / tai sisällön avustajia.

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin siirryt verkkosivuillemme tai käytät niitä.

Käyttämällä mitä tahansa sivuston osaa tai käyttämällä sitä, sitoudut noudattamaan näitä palveluehtoja. Jos et hyväksy kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, et voi käyttää verkkosivustoa tai palveluitamme. Asioidessasi verkkokaupassamme, hyväksyt nämä sopimus- ja palveluehdot.

VERKKOSIVUPAKETIT

Paketti sisältää sivun graafisen ilmeen, rakenteen ja esimerkkisisällön sekä paketin sisältämät lisäpalvelut. Asiakas vastaa itse sivun sisällöstä ja sisällön päivittämisestä. Kaikki paketit sisältävät kahden viikon konsulttipalvelun. Paketin kertaostos sisältää ensimmäisen vuoden ylläpitokulut, jonka jälkeen asiakas maksaa vuosikulut ylläpidosta itse.

 

BOCCHOLIE DESIGNIN TARJOAMAT LISÄPALVELUT 

Kaikki Boccholie Designin ”Palvelu” ja yhdessä ”Palvelut”. Palveluiden ominaisuudet, käytön edellytykset ja käyttöohjeet on esitetty tarkemmin osoitteessa www.boccholie.com. 

Palvelut tarjoaa Boccholie Design tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä ”Boccholie Design”). Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Boccholie Designin ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä. Käyttämällä Palveluita Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja sekä Boccholie Designin niistä antamia käyttöohjeita. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Pois lukien lisäpalvelut, Palvelu on rekisteröitymisen jälkeen perusmuodossaan Asiakkaan käytettävissä heti.

Osaan Palveluista sovelletaan ko. Palvelua koskevassa palvelukuvauksessa esitettyjä palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli tilausvahvistuksen, Käyttöehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, on sovellusjärjestys seuraava: (1) tilausvahvistus, (2) palvelukohtaiset erityisehdot, (3) Käyttöehdot. Jos Palveluun liittyen tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, näihin voidaan lisäksi soveltaa kolmannen osapuolen sopimusehtoja. 

Mikäli Palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn, ja on tietoinen tilausvahvistuksen, palvelukohtaisten erityisehtojen ja Käyttöehtojen sisällöstä 

PALVELUIDEN TUOTTAMINEN JA KÄYTTÖ

Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaalle myönnetään käyttöoikeus Palveluun tilauksensa ja näiden ehtojen mukaisesti. Tämän Sopimuksen perusteella Asiakkaalle ei siirry omistus- tai muita oikeuksia Palveluun. Hyväksyessään tämän Sopimuksen Asiakas ilmoittaa samalla tutustuneensa Palveluun sekä ilmoittaa hyväksyvänsä sen ominaisuudet, hinnat ja veloitusperusteet. 

Boccholie Designilla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla omien työmenetelmiensä mukaisesti sekä muuttaa Palvelun sisältöä ilmoituksetta. Boccholie Design ei vastaa Palvelun avulla toteutettujen Asiakkaan omien palveluiden toimivuudesta. 

Boccholie Designilla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Boccholie Design pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. 

Boccholie Design tekee parhaansa, jotta Palvelut olisivat Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Boccholie Design ei kuitenkaan vastaa Palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Boccholie Design tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle ohjelmistolle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.). 

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti Boccholie Designin normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Boccholie Design pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Boccholie Design ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli Boccholie Design suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei Boccholie Design ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti. 

Boccholie Design voi poistaa Palvelun Asiakkaalta välittömin vaikutuksin, jos Asiakas on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt näitä ehtoja.

(henkilötietojen käsittelyn osalta https://www.https://www.boccholie.com/tietosuoja-ja-yksityisyys). 

YLEISET EHDOT

Sopimuksen syntyminen ja Asiakkaan velvollisuudet

Palveluja koskeva sopimus (”Sopimus”) Asiakkaan ja Boccholie Designin välillä syntyy, kun Asiakas on suorittanut oston verkkokaupassa tai maksanut palveluista etukäteen lähetetyn laskun ja hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat palvelukohtaiset erityisehdot, Käyttöehdot ja Boccholie Designin tietosuojaselosteen tai muulla Boccholie Designin hyväksymällä tavalla, esimerkiksi kun Boccholie Design on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. Myöhemmin tilattavat Palvelut tulevat osaksi Sopimusta, ellei tietyn Palvelun osalta toisin sovita. 

Asiakas saa Palveluun rekisteröitymisen tai palvelutilauksen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisen tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa salasanaansa ilman erillistä korvausta Boccholie Designin ilmoittamalla tavalla.

 

Boccholie Designin palvelimella ylläpidettävistä kotisivuista otetaan varmuuskopiot päivittäin. Mahdollisessa Asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. 

Palvelun ja palvelimien lain tai hyvien tapojen vastainen käyttö on kielletty. Asiakas vastaa Palvelun kautta levittämästään ja/tai julkaisemastaan sisällöstä. Epäsiveellisen, moraalittoman, lain ja hyvien tapojen vastaisen taikka selvästi harhaanjohtavan tms. sisällön levittäminen ja julkaiseminen on kielletty Boccholie Designin palvelimien ja/tai Palveluiden kautta. 

Palvelun käyttäminen siten, että se haittaa tai voi haitata Boccholie Designin ja/tai Palvelun toimintaa taikka heikentää tai voi heikentää Boccholie Designin ja/tai Palvelun julkista kuvaa tai mainetta, on Sopimuksen vastaista ja kiellettyä. Myös sellaisen sisällön levittäminen tai julkaiseminen, joka on omiaan heikentämään Boccholie Designin ja/tai julkista kuvaa tai voi haitata niiden toimintaa tai mainetta, on Sopimuksen vastaisena kielletty. Boccholie Designilla on yksinomainen oikeus päättää siitä, onko Palvelun tai palvelimen käyttö tässä tarkoitetulla kuvatulla tavalla tämän Sopimuksen vastaista. Boccholie Designilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta valvoa Asiakkaan levittämää tai julkaisemaa sisältöä. 

Boccholie Designilla on oikeus ilman eri varoitusta poistaa sopimaton tai hyvien tapojen taikka tämän Sopimuksen tai sen hengen vastaiseksi katsomansa sisältö ja sivusto. Boccholie Designilla on oikeus ilman varoitusta tai eri ilmoitusta sulkea Sopimuksen vastaiseksi katsomansa sivut toistaiseksi tai kokonaan. Boccholie Design voi halutessaan myös antaa varoituksen Asiakkaalle ja vaatia Asiakasta poistamaan sanotun sisällön. Boccholie Designilla on sisällön suhteen oikeus noudattaa oikeuden päätöstä ja viranomaisten antamia määräyksiä. 

Boccholie Design voi lähettää tiedotteita ja asiakasviestejä Asiakkaalle ja/tai sen yhteyshenkilölle. Lisäksi Boccholie Designilla on oikeus lähettää muun muassa, mutta ei rajoittuen, omaa suoramarkkinointia. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen. 

Boccholie Designilla on oikeus käyttää Asiakkaan toteuttamaa kotisivua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää tätä Sopimusta eikä sen kohteena olevia Boccholie Designin tarjoamia Palveluita osaksikaan ilman Boccholie Designin kirjallista etukäteissuostumusta. Boccholie Designilla on oikeus teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla.

 

Palveluiden hinnoittelu ja maksuehdot 

Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta Palvelusta. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun verkkosivustolta. Boccholie Design voi muuttaa yksittäisen Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. 

Palveluiden osalta noudatetaan Boccholie Designin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia hintoja. Hinnat on ilmoitettu Boccholie Designin Kotisivukone-palvelun kotisivuilla. Arvonlisävero sisältyy hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

Palvelun ylläpitäjällä (Boccholie Desing) on oikeus muuttaa sopimuskausittain veloitettavan Palvelun hintaa ja maksuperustetta ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle www-sivuillaan tai sähköpostilla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneen sopimuskauden maksuihin. Muutokset tulevat voimaan muutosilmoitusta seuraavan laskutuskauden alussa. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, Palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti muutoksen voimaantullessa välittömästi ilman eri ilmoitusta. 

Asiakkaalla on hinnan muutoksen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus kyseisen Palvelun osalta päättymään perumalla sopimus sähköisesti palvelua ylläpitävässä järjestelmässä. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen sopimuskauden lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty. Asiakkaalla on samalla oikeus irtisanoa Sopimus myös niiden muiden Palvelujen osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää tarkoitettuun käyttöön. 

Boccholie Design veloittaa Asiakkaan tilaamat Palvelut Asiakkaan valitseman laskutusjakson mukaisena aina ennen Palvelun toimittamista ja uuden laskutusjakson alkua. Palvelu maksetaan verkossa verkkokaupan tarjoamien maksupalvelun kautta. 

Asiakkaan pyynnöstä voidaan Asiakkaan tilaamat palvelut myös laskuttaa. Tällöin Asiakkaalle lähetetään lasku sähköpostitse 14 päivän maksuajalla. Tällöin Palvelu tulee käyttöön kun lasku on maksettu. Erääntyneille laskuille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli Asiakas ei 14 päivän kuluessa eräpäivästä maksa laskuaan, syntyy Boccholie Designille oikeus irtisanoa Sopimus, jonka jälkeen kauppa voidaan perua kokonaan. 

Boccholie Designilla on oikeus siirtää tähän Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. 

IMMATERIAALIOIKEUDET

Asiakkaalla ei ole oikeutta tallentaa Palvelulla toteutettua kotisivua HTML-muotoon. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelulla toteutettuja kotisivuja tai käyttää niitä muilla kuin palvelun ylläpitäjän alustalla. Boccholie Design käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia kuten Wordpress, Wix ja Squarespace. 

Asiakkaalle kuuluu oikeudet itse laatimaansa ja sivuillaan julkaisemaansa sisältöön ja Asiakas vastaa sitä, että sen sivuillaan julkaisema sisältö ei riko kolmansien oikeuksia. Boccholie Designilla ei ole oikeuksia sellaiseen Asiakkaalle räätälöityyn ulkoasuun, jonka Asiakas on erikseen tilannut joko Boccholie Designilta tai kolmannelta osapuolelta, Asiakkaan toimittamaan sisältöön, Asiakkaan itse tekemään ulkoasuun tai Palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön.

 

Boccholie Design myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin sen voimassaoloajan sillä edellytyksellä, että Asiakas täyttää kaikki tässä Sopimuksessa mainitut velvoitteensa. 

Jos Asiakas haluaa laajentaa Palveluihin liittyviä käyttöoikeuksiaan, esimerkiksi käyttää visuaalista aineistoa muissa julkaisuissa ja/tai muilla jakelualustoilla tai muissa verkkopalveluissa, edellyttää se, että käyttöoikeuksista ja niiden ehdoista on nimenomaisesti etukäteen kirjallisesti sovittu Boccholie Designin kanssa. 

Asiakkaan toimittaman aineiston oikeudet ja kaikki siihen liittyvä vastuut säilyvät Asiakkaalla, ja Boccholie Designilla on oikeus käyttää aineistoa Asiakkaan tilaaman Palvelun toimituksen toteuttamisessa. Mikäli Boccholie Design on muokannut tai muuten kehittänyt Asiakkaan toimittamaa materiaalia internetiin tai painotuotteisiin soveltuvaan muotoon, oikeudet tällaisiin Boccholie Designin työn tuloksiin kuuluvat Boccholie Designille. Asiakas vastaa siitä, että Boccholie Designilla on oikeus tehdä em. muutoksia Asiakkaan toimittamaan aineistoon.

Asiakkaan oikeus käyttää mainitunlaisia työn tuloksia osana Palveluita määräytyy kyseistä Palvelua koskevan käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti. 

Mikäli Palveluun sisältyy kolmansien osapuolien oikeuksia, esimerkiksi kuvapankeista ostettuja kuvia, Boccholie Designilla on oikeus rajoittaa Asiakkaalle myöntämiään käyttöoikeuksia vastaamaan kolmansien osapuolien myöntämissä käyttöoikeuksissa olevia rajoituksia. 

Asiakas ei voi siirtää Boccholie Designin luomia kotisivuja tai sen osia, kuten sen graafisia elementtejä tai muita Palveluja, toiselle palveluntarjoajalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. 

TIETOSUOJA JA EVÄSTEET

Osapuolten velvollisuus on huolehtia siitä, että he noudattavat voimassaolevia tietosuojasäännöksiä, kuten Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja laki sähköisten viestinnän palveluista 2014/917 (”Tietosuojasäännökset”), henkilötietoja käsitellessään. 

Asiakas toimii käsiteltävien henkilötietojen suhteen Tietosuojasäännösten mukaisena rekisterinpitäjänä, ja valtuuttaa Boccholie Designin käsittelemään henkilötietoja Asiakkaan lukuun Palvelun edellyttämässä laajuudessa. Käsiteltävien henkilötietojen ryhmiin kuuluu evästetunnisteisiin liittyvät verkkokäyttäytymistiedot ja mahdollisten yhteydenottolomakkeiden myötä Asiakkaalle lähetettävät tiedot sekä muut Asiakkaan kulloinkin määrittämät tiedot. Tiedot koskevat Asiakkaan sivuston käyttäjiä, asiakkaita tai muita Asiakkaan määrittämiä henkilötietoryhmiä. Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen Palvelun tarjoamiseksi Sopimuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät voidaan kuvata tarkemmin Asiakkaan kirjallisessa ohjeistuksessa taikka tuote- tai palvelukuvauksessa. 

Asiakas vastaa sitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet ja suostumukset tietojen (sisältäen henkilötiedot) ja/tai viestien käsittelyyn ja siirtämiseen Boccholie Designille, riippumatta siitä käsitteleekö tietoja ja/tai viestejä Asiakas itse ja/tai Boccholie Design. Lisäksi Asiakas vastaa siitä, että sen Boccholie Designille antamat kirjalliset ohjeistukset ovat Tietosuojasäännösten mukaisia.

 

Käsitellessään henkilötietoja Asiakkaan toimeksiannosta ja lukuun, Boccholie Design sitoutuu: 

 • a)  käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja Asiakkaan lukuun Sopimuksessa määriteltyä tarkoitusta varten sekä kulloinkin voimassa olevien Tietosuojasäännösten mukaisesti;

 • b)  käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja Asiakkaan antamien, Tietosuojasäännöksiin perustuvien kirjallisten ohjeiden mukaisesti;

 • c)  ilmoittamaan Asiakkaalle, jos se katsoo, että Asiakkaan kirjallinen ohjeistus rikkoo Tietosuojasäännöksiä;

 • d)  varmistamaan, että henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo asianmukainen salassapitovelvollisuus;

 • e)  huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta omien käytäntöjensä ja Sopimuksen vaatimusten mukaisesti varmistaakseen henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden;

 • f)  auttamaan kohtuullisin toimenpitein Asiakasta täyttämään Asiakkaan velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat Tietosuojasäännöksissä säädettyjen rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä;

 • g)  auttamaan kohtuullisin toimenpitein Asiakasta varmistamaan, että Tietosuojasäännöksissä säädettyjä rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudatetaan;

 • h)  poistamaan kohtuullisen ajan kuluessa käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot, paitsi jos ja siinä määrin kuin Boccholie Designin sovellettavassa pakottavassa Euroopan unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot;

 • i)  ilmoittamaan Asiakkaalle saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta;

 • j)  saattamaan Asiakkaan saataville tiedot, jotka ovat tarpeen Tietosuojasäännöksissä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten; sekä

 • k)  sallimaan Asiakkaan tai Asiakkaan valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset ja osallistumaan niihin.

Asiakas antaa Boccholie Designille yleisen ennakkoluvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. Boccholie Design vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Boccholie Designilla on oikeus vastustaa tietyn alihankkijan käyttämistä, jolloin Boccholie Design pyrkii käyttämään kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä korvatakseen alihankkijan toisella.

Boccholie Design saa siirtää henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle noudattaen Tietosuojasäännösten edellytyksiä.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Boccholie Design veloittaa yllä kohdissa f-g ja k kuvatut toimenpiteet kulloinkin voimassaolevan tuntihinnastonsa mukaisesti. Boccholie Designlla on myös oikeus veloittaa Sopimuksen voimaantulon jälkeen muuttuneiden Asiakkaiden kirjallisten ohjeistusten noudattamisesta aiheutuneet lisäkustannukset.

 

Siltä osin kuin Boccholie Design käsittelee Asiakkaan yhteyshenkilöiden tai käyttäjien tietoja rekisterinpitäjänä, Boccholie Designin tietosuojakäytännöt on kuvattu tarkemmin Boccholie Designin tietosuojaselosteessa ja rekisteriselosteissa: https://www.boccholie.com/tietosuoja-ja-yksityisyys. 

Asiakas kerää tietoa palveluidensa, asiakkaidensa ja muiden verkkosivustoillaan vierailevien kävijöiden palvelujen käytöstä Boccholie Designin tarjoaman Palvelun avulla. Asiakkaan sivusto kuuluu Boccholie Designin mainosverkostoon ja luovuttaa sivustolla kerätyt evästeet Boccholie Designille tässä tarkoituksessa. Tietoa kerätään Asiakkaan verkkosivustoilla vierailevista selaimista evästeiden (cookies) avulla. Evästeitä käytetään Asiakkaan sivuston toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä mainonnan kohdentamiseen. 

Asiakas on velvollinen antamaan asiakkailleen ja muille Asiakkaan verkkosivustoilla vieraileville kävijöille ymmärrettävät ja kattavat tiedot Palvelun avulla kerättävien evästeiden ja muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamisen tai käytön tarkoituksesta sekä pyytämään tähän Tietosuojasäännösten edellyttämän käyttäjän suostumuksen. Asiakas vastaa verkkopalvelun omistajana siitä, että sen verkkosivustolla käytetään evästeitä ja muiden palvelun käyttöä kuvaavia tietoja Tietosuojasäännösten edellyttämällä tavalla rajoittamatta käyttäjien yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Asiakas antaa tällä Sopimuksella Boccholie Designille oikeuden kerätä ja käsitellä Asiakkaan sivustolta kerättyjä evästeitä, sekä anonyymia, tilastotason tietoa Asiakkaan sivustojen käytöstä Palvelun kehittämiseksi. 

VASTUUNRAJOITUS 

Boccholie Design on määritellyt ja ohjeistanut verkkosivuillaan ne tekniset ja ohjelmalliset vähimmäisedellytykset (laitteet, ohjelmat, selaimet ja selainversiot) ja yhteydenottotavat, joilla Palvelua voidaan käyttää. Boccholie Design ei vastaa siitä, että Palvelu toimii muilla kuin Boccholie Designin määrittelemän mukaisilla edellytyksillä. Boccholie Design ei ole tai velvollinen palauttamaan Asiakkaan maksamia maksuja tai muutenkaan korvausvelvollinen, jos Palvelun käyttö estyy siitä syystä, että Asiakas ei noudata Boccholie Designin antamia määrityksiä ja ohjeita. 

Boccholie Design ei ole vastuussa Asiakkaan toimittamasta sisällöstä tai toteuttamista postituskampanjoista tai muusta markkinoinnista. Mikäli Asiakas tarjoaa tai harjoittaa kotisivuillaan nettikauppaa tai muuta myyntiä, Boccholie Design ei ole vastuussa tuotteiden toimittamisesta, laskutuksesta tai palautuksista, eikä sivuilla annetuista tiedoista tai sovellettavista toimitusehdoista. Boccholie Design ei ole vastuussa mistään muustakaan Asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä seikoista tai velvollisuuksista. 

Boccholie Design ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

Boccholie Design ei vastaa (tilaamansa) kolmannen osapuolen yhteyksien toimivuudesta. Boccholie Design ei vastaa palvelimen tai Internetin kautta tapahtuvasta tietoverkon tai tietoverkkoon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien häirinnästä tai niistä aiheutuvista haitoista.

Boccholie Design ei vastaa sellaisesta vaatimuksesta, joka kohdistuu Asiakkaan sivuillaan julkaisemaan sisältöön tai Asiakkaalle räätälöityyn tai Asiakkaan itse tekemään ulkoasuun taikka niitä koskeviin oikeuksiin. 

Lain sallimissa rajoissa Boccholie Designin ja sen palveluntarjoajien vastuu on rajoitettu ja mahdollisen vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tilauksen mukaisen Palvelun osalta laskutusjakson mukainen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kolmella (3). Boccholie Design ei kuitenkaan korvaa kolmansien osapuolten aiheuttamaa vahinkoa Asiakkaalle. Boccholie Design ei ole vastuussa siitä Asiakkaan mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Palvelun tai kotisivujen sulkemisesta tai poistamisesta Asiakkaan maksuviivästyksen tai sopimusrikkomuksen vuoksi. 

Siinä laajuudessa kuin laki sallii, Boccholie Design ja sen palveluntarjoajat rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Tämä Sopimus sääntelee tyhjentävästi Boccholie Designin ja sen palveluntarjoajien vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta. 

Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia. 

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

Palvelua koskeva Sopimus tulee voimaan heti kun Asiakas on maksanut kaupan ja hyväksynyt palvelukohtaiset erityisehdot ja Palveluehdot. 

Kaupan jälkeen Asiakkaalla on 14 päivää aikaa peruuttaa Sopimus. Sopimus katsotaan peruutetuksi, mikäli Asiakas ottaa yhteyttä Boccholie Designiin ja pyytää kaupan purkamista.

Kuluttaja-asiakkaiden osalta tilaus katsotaan uuden sopimuksen aloitushetkeksi, josta alkaa kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen peruutusoikeus. Tilauksen jälkeinen peruutus on tehtävä 14 päivän kuluessa erillisellä peruutusilmoituksella, johon kuluttaja-asiakkaan tulee merkitä nimi, osoite, tilauspäivä ja tilatut tuotteet, ja se tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen minna@boccholiedesign.com. Boccholie Design palauttaa maksetut summat Asiakkaan käyttämällä maksutavalla 14 päivän kuluessa peruutusilmoituksen vastaanottamisesta. 

Mikäli Sopimusta ei peruuteta tai se ei peruunnu ja Asiakas tilaa Palvelun, on Sopimus voimassa 12kk, jonka jälkeen Asiakas vastaa itse ylläpitopalvelun kustannuksista.

 

Sopimuskauden päätyttyä ylläpitopalvelu jatkuu automaattisesti ja asiakas hoitaa itse ylläpitokulut. Ylläpitopalvelun laskutusjakson voi maksaa kuukausi tai vuosisopimuksella. Kunkin sopimuskauden päätyttyä Sopimus jatkuu määräaikaisena aina uuden yhtä pitkän määräajan tai, ennen sopimuskauden päättymistä, Asiakkaan valitseman uuden sopimuskauden ajan, ellei Sopimusta ole puolin tai toisin ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti irtisanottu päättymään. Sopimus ei pääty ilman kirjallista irtisanomista. Seuraavan sopimuskauden muutokset on tehtävä aina ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä. 

 

Asiakas voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa tämän Sopimuksen, jolloin Sopimus päättyy irtisanomishetkellä voimassa olevan sopimuskauden loppuun. Kirjallisen irtisanomisilmoituksen voi toimittaa myös sähköpostilla. Sopimuksen päätyttyä Boccholie Designin kanssa Asiakas voi irtisanoa jatkosopimuksen ylläpitäjän kanssa käyttämässään palvelussa. Irtisanomishetkellä kuluvan sopimuskauden palvelumaksuja ei palauteta Asiakkaalle. 

Boccholie Designlla on oikeus muuttaa Palveluiden teknisiä määrityksiä sekä toimitus- ja sopimusehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, on Asiakkaalla muutoksen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus kyseisen Palvelun osalta päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Boccholie Designlle. Asiakkaalla on samalla oikeus irtisanoa Sopimus myös niiden muiden Palvelujen osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää tarkoitettuun käyttöön. 

Boccholie Designlla on myös oikeus siirtää tarjoamansa ja myymänsä Palvelut sekä liiketoimintansa kolmannelle osapuolelle. Boccholie Design ilmoittaa siirrosta Asiakkaalle. 

Mikäli Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt, Boccholie Designlla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä suorituksestaan, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa Boccholie Designlle. Boccholie Designlla on myös oikeus purkaa Sopimus silloin, jos Asiakas ei suorita erääntynyttä maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä Asiakas ole asettanut Boccholie Designlle hyväksyttävää vakuutta Sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta. 

Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus siltä osin kuin on kohtuullista, jos toinen sopijapuoli muuten oleellisesti rikkoo sopimusehtoja. Sopijapuoli saa purkaa sopimuksen myös jo ennen kuin sopimuksen täyttämisen aika on käsillä, jos on käynyt selväksi, että toinen sopijapuoli tulee syyllistymään sopimuksen purkamiseen oikeuttavaan sopimusrikkomukseen. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, Sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan toisen sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän määräajan puitteissa. 

MUUTA HUOMIOITAVAA

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Boccholie Designin Palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Näihin lukeutuvat myös palvelinestohyökkäykset Boccholie Designa tai sen alihankkijaa kohtaan. Boccholie Design ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä kotisivuillaan tai sähköpostilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista. 

Boccholie Designin alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. 

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Boccholie Designin ja Asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. 

Jos Sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. 

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

 

Päivitetty 25.9.2019, voimaan 27.9.2019